ΧΑΝΙΑ

 
Silent Hill - Mystery Loft - Χανιά
6.9

Silent Hill – Mystery Loft – Χανιά

 
The Jail - Mystery Loft - Χανιά
8.5

The Jail – Mystery Loft – Χανιά

 
The Last Will - Mystery Loft - Χανιά
8.2

The Last Will – Mystery Loft – Χανιά


 
Blood Treasure - ClueWars - Χανιά
8.0

Blood Treasure – ClueWars – Χανιά

 
The Room with the dragon tattoo - ClueWars - Χανιά
8.4

The Room with the dragon tattoo – ClueWars – Χανιά

 
Band of Spies - ClueWars Escape Rooms - Χανιά
9.3

Band of Spies – ClueWars Escape Rooms – Χανιά


 
Hannibal Deditus - Cluewars - χανια
8.9

Hannibal Deditus – ClueWars Escape Rooms – Χανιά

End of the line!